Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o místních poplatcích Staženo: 39x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 27x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu Staženo: 49x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky Staženo: 234x | 19.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení doby nočního klidu č. 1/2016 Staženo: 490x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí č. 1/2014 Staženo: 394x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2012 Staženo: 760x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2009 Staženo: 410x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o místních poplatcích č. 1/2004 Staženo: 756x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o nakládání s komunálním odpadem č. 3/2001 Staženo: 444x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o zimní údržbě komunikací č. 2/2001 Staženo: 348x | 09.01.2017

Nařízení obce Lipno nad Vltavou o změně OZV č. 2/2001 o zimní údržbě komunikací Staženo: 342x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o ochraně životního prostředí a čištění obce Staženo: 398x | 09.01.2017

Stránka

  • 1