Obsah

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 2/2020 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti Staženo: 28x | 03.08.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 95x | 07.04.2020

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2001, o místních poplatcích Staženo: 133x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 3/2019, o místním poplatku ze psů Staženo: 92x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu Staženo: 212x | 16.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 61x | 07.04.2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky Staženo: 354x | 19.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení doby nočního klidu č. 1/2016 Staženo: 590x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí č. 1/2014 Staženo: 482x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2012 Staženo: 903x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti č. 1/2009 Staženo: 521x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o místních poplatcích č. 1/2004 Staženo: 828x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o nakládání s komunálním odpadem č. 3/2001 Staženo: 517x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o zimní údržbě komunikací č. 2/2001 Staženo: 397x | 09.01.2017

Nařízení obce Lipno nad Vltavou o změně OZV č. 2/2001 o zimní údržbě komunikací Staženo: 409x | 09.01.2017

Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vltavou o ochraně životního prostředí a čištění obce Staženo: 475x | 09.01.2017

Stránka

  • 1