Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt

Formulář oznámení o ukončení ubytovací činnosti Staženo: 33x | 29.07.2019

Formulář oznámení o zahájení ubytovací činnosti Staženo: 126x | 06.03.2019

Formulář podání hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 460x | 11.02.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 231x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 418x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 261x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 332x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 311x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 321x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 344x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 168x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 143x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 277x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 160x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 146x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 142x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 169x | 23.05.2018

Užívání volného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (VP) pro účely vyměření a úhrady správního poplatku Staženo: 60x | 18.03.2019

Stránka

  • 1