Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z pobytu

Podání hlášení k místnímu poplatku z ubytování platné od 1.1.2021 Staženo: 10x | 18.01.2021

Podání hlášení k místnímu poplatku z ubytování Staženo: 107x | 01.10.2020

Podání hlášení k místnímu poplatku z ubytování Staženo: 56x | 01.10.2020

Povinnost majitelů vlastnících stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci Lipno nad Vltavou. Staženo: 217x | 18.01.2021

Ohlášení k poskytování úplatného pobytu Staženo: 201x | 18.01.2021

Formulář oznámení o ukončení ubytovací činnosti Staženo: 172x | 29.07.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 381x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 782x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 369x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 431x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 416x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 430x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 450x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 278x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 276x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 404x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 290x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 264x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 246x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 272x | 23.05.2018

Stránka