Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z pobytu

Podání hlášení k místnímu poplatku z ubytování platné od 1.1.2021 Staženo: 225x | 18.01.2021

Povinnost majitelů vlastnících stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci Lipno nad Vltavou. Staženo: 302x | 18.01.2021

Ohlášení k poskytování úplatného pobytu Staženo: 289x | 18.01.2021

Formulář oznámení o ukončení ubytovací činnosti Staženo: 223x | 29.07.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 435x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 904x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 417x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 476x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 466x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 484x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 498x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 337x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 336x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 472x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 370x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 318x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 308x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 318x | 23.05.2018

Užívání volného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (VP) pro účely vyměření a úhrady správního poplatku Staženo: 206x | 18.03.2019

Poplatek za psa

Formulář - odhlášení psa Staženo: 97x | 26.06.2020

Stránka

  • 1