Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z pobytu

Podání hlášení k místnímu poplatku z ubytování platné od 1.1.2021 Staženo: 94x | 18.01.2021

Povinnost majitelů vlastnících stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci Lipno nad Vltavou. Staženo: 245x | 18.01.2021

Ohlášení k poskytování úplatného pobytu Staženo: 228x | 18.01.2021

Formulář oznámení o ukončení ubytovací činnosti Staženo: 193x | 29.07.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 407x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 845x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 386x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 449x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 434x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 449x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 467x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 297x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 298x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 429x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 316x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 285x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 272x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 287x | 23.05.2018

Užívání volného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (VP) pro účely vyměření a úhrady správního poplatku Staženo: 175x | 18.03.2019

Poplatek za psa

Formulář - odhlášení psa Staženo: 70x | 26.06.2020

Stránka

  • 1