Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt

Povinnost majitelů vlastnících stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba v obci Lipno nad Vltavou. Staženo: 77x | 16.12.2019

Podání hlášení k místnímu poplatku Staženo: 109x | 16.12.2019

Podání hlášení k místnímu poplatku Staženo: 100x | 16.12.2019

Ohlášení k poskytování úplatného pobytu Staženo: 82x | 16.12.2019

Formulář oznámení o ukončení ubytovací činnosti Staženo: 71x | 29.07.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 279x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 568x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 291x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 360x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 336x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 350x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 378x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 192x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 196x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 315x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 190x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 192x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 162x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 189x | 23.05.2018

Užívání volného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (VP) pro účely vyměření a úhrady správního poplatku Staženo: 83x | 18.03.2019

Stránka

  • 1