Obsah

Tiskopisy a formuláře

Místní poplatek z ubytovací kapacity, za lázeňský nebo rekreační pobyt

Formulář oznámení o zahájení ubytovací činnosti Staženo: 12x | 06.03.2019

Formulář podání hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity a k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Staženo: 87x | 11.02.2019

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Formulář žádosti Staženo: 109x | 12.04.2018

Formulář žádosti o závazné stanovisko ke kácení dřevin pro stavební záměry Staženo: 197x | 12.04.2018

Individuální žádosti - dotace z rozpočtu obce

Formulář vyúčtování dotace z rozpočtu obce Lipno nad Vltavou Staženo: 154x | 11.10.2017

Smlouva o poskytnutí dotace Staženo: 247x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti FO Staženo: 233x | 09.12.2016

Vzor individuální žádosti PO Staženo: 234x | 09.12.2016

Čestné prohlášení Staženo: 252x | 09.12.2016

Připojení k pozemní komunikaci

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - pdf Staženo: 92x | 11.02.2019

Formulář žádosti o povolení připojení k pozemní komunikaci - doc Staženo: 73x | 23.05.2018

Postup žádosti o povolení napojení objektu na komunikaci Staženo: 211x | 12.02.2018

Zvláštní užívání komunikace

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - pdf Staženo: 87x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace - doc Staženo: 81x | 23.05.2018

Povolení uzavírky komunikace

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - pdf Staženo: 82x | 23.05.2018

Formulář žádosti o povolení uzavírky komunikace - doc Staženo: 98x | 23.05.2018

Užívání volného prostranství

Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství (VP) pro účely vyměření a úhrady správního poplatku Staženo: 3x | 18.03.2019

Stránka

  • 1