Obsah

Změna ÚP č. 4

 

Textová část (528.83 kB)

Hlavní výkres (939.81 kB)

Koordinační výkres (1.12 MB)

Výkres základního členění (855.5 kB)

Širší vztahy (3.12 MB)

 

 

Úplné znění územního plánu obce Lipno nad Vltavou

 

Úplné znění územního plánu - Textová část

Textový výrok (620.91 kB)

 

Úplné znění územního plánu - Výkresová část
Výkres základního členění (1006.26 kB)

Hlavní výkres 1 (1.44 MB)

Hlavní výkres 2 (1.07 MB)

Výkres dopravy 1 (988.59 kB)Výkres dopravy 2 (651.01 kB)

Výkres elektro (1.03 MB)

Výkres plynu (971.16 kB)

Výkres vodovod 1 (2.24 MB)

Výkres vodovod 2 (1.7 MB)

Výkres VPS 1 (1016.69 kB)

Výkres VPS 2 (721.8 kB)

Koordinační výkres 1 (1.62 MB)

Koordinační výkres 2 (1.18 MB)

 

Změna ÚP č. 3  - konečná verze

 

ZMENA_3_01_VYKRES_ZAKLADNIHO_CLENENI.pdf (1.41 MB)

ZMENA_3_02_HLAVNI_VYKRES.pdf (1.45 MB)

ZMENA_3_03_KOORDINACNI_VYKRES.pdf (1.54 MB)

ZMENA_3_04_VYKRES_SIRSICH_VZTAHU.pdf (1.16 MB)

ZMENA_3_TEXTOVA_CAST.pdf (358.61 kB)

 

Změna ÚP č. 3 

 

Změna ÚP č. 3 - Textová část

Textová část

Úplné znění po změně

 

Změna ÚP č. 3- Grafická část

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

 

 

Územní plán Lipno nad Vltavou - úplné znění 05/2018

 

Úplné znění ÚP - Textová část

ÚP Lipno nad Vltavou - úplné znění - text - VÝROK

ÚP Lipno nad Vltavou - text - odůvodnění (nad rámec vyhlášky)

 
Úplné znění ÚP - Grafická část

Výkres základního členění

Hlavní výkres 1

Hlavní výkres 2

Výkres doprava 1

Výkres doprava 2

Výkres elektro spoje

Výkres teplo - plyn

Výkres voda - kanalizace 1

Výkres voda - kanalizace 2

Výkres VPS 1

Výkres VPS 2

Koordinační výkres 1

Koordinační výkres 2

Širší vztahy (nad rámec vyhlášky)

Výkres ZPF (nad rámec vyhlášky)

 


 

Změna ÚP č. 2

 

Změna č. 2 - textová část

Textová část

 

Změna č. 2 - grafická část

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres VPS

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres vynětí ZPF PUPFL

7. Doplnění hodnocení SEA

8. SEA Lipno

9. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

 


 

Změna ÚP č. 1

 

Změna č. 1 - textová část

Textová část

 

Změna č. 1 - grafická část

1. Výkres základního členění

2. Hlavní výkres

3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

4. Koordinační výkres

5. Výkres širších vztahů

6. Výkres ZPF a PUPFL