Obsah

 

ÚS Lipno - Přístav

Textová část

Výkresová část

 

ÚS Lipno - Východ - REVIZE

Textová část

Širší vztahy

Hlavní výkres

Regulace

Infrastruktura

 

ÚS Lipno - Nad Modřínem I

Textová část

Výkres funkčního využití

Výkres prostorové regulace

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres širších vztahů

 

ÚS Tři domy

Textová část

Výkres funkčního využití ploch

Výkres prostorové regulace

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres širších vazeb

 

ÚS Lipno - Adventure Golf

Textová část

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres funkčního využití ploch

Výkres širších vztahů

Výkres urbanistického řešení

 

ÚS Lipno - Corporana

Lipno Corporana

 

ÚS Lipno - Pod Kobylnicí

Textová část

Infrastruktura

Širší vztahy

Funkční plochy

Urbanistická koncepce

 

ÚS Lipno - Pod Kobylnicí II

Pod Kobylnicí II

 

ÚS Lipno - U Vodojemu

Titulní strana

Textová část

Výkres širších vtahů

Výkres do KN

Výkres funkčního využití ploch

Výkres prostorové regulace staveb

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres vlastnických vtahů

 

ÚS Lipno - Chatový tábor

Lipno - Chatový tábor

 

ÚS Lipno Centrum

Textová část

Hlavní výkres

Výkres širších vztahů

Výkres umístění staveb

 

ÚS Lipno - U Hájenky

Textová část

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres funkčního využití ploch

Výkres prostorové regulace staveb

Výkres širších vazeb

Výkres vlastnických vztahů

Zákres do katastrální mapy

 

ÚS Lipno - Západ

Textová část

Podrobná situace

Výkres dopravní a technické infrastruktury

Výkres funkčního využití

Výkres širších vazeb

 

ÚS Lipno - Slupečná - revize

Textová část

Změna č. 1 - B.1 - SV

Změna č. 1 - B.2 - HV

Změna č. 1 - B.3 - TI

 

ÚS Lipno - Východ

Textová část

Výkres širších vtahů

Hlavní výkres

Výkres prostorové regulace

Příčný řez domu 1A

SZ pohled na štít domu 1A