Obsah

Společná propagace turistických cílů

 

NÁZEV PROJEKTU: Společná propagace turistických cílů v česko-rakouském příhraničí – Lipensko a Ferienregion Böhmerwald

PROGRAM: OP Cíl 3 – Evropská územní spolupráce 2007–2013, Rakousko-ČR, Fond malých projektů

ROLE OBCE LIPNO NAD VLTAVOU: žadatel, příjemce dotace, partner, realizátor projektu

ROZPOČET: Konečný rozpočet bude upřesněn na základě vyúčtování zrealizovaného projektu.

TERMÍN REALIZACE: 10/2009-07/2010

POPIS PROJEKTU: Cílem projektu bylo prostřednictvím několika dílčích aktivit efektivně propagovat turistické cíle v česko-rakouském příhraničí. Díky projektu tak vznikla infotabule s přeshraniční mapou regionu Lipensko a Böhmerwald, u které jsou dvojjazyčně uvedeny vybrané turistické cíle na obou stranách hranice. Zároveň byly pořízeny a distribuovány propagační letáčky s přeshraniční mapou a česko-německými popisky vybraných turistických cílů. Součástí projektu byly také informační orientační systém (značení v obci Lipno nad Vltavou) a zajištění publicity projektu prostřednictvím informační tabule o projektu.

EU