Menu
Obec Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou
Menu
nahoru

Cyklostezka Lipno - Frymburk

Záměr výstavby cyklostezky podél Lipenského jezera vznikl již v roce 1997. Tato infrastrukturní stavba je z pohledu potenciálního rozvoje cestovního ruchu v oblasti celého Lipenska považována za jeden z nejdůležitějších prvků, neboť plní dvě hlavní úlohy: jednak slouží jako cyklistické propojení všech obcí a měst v mikroregionu Lipensko, a tím i zařízení cestovního ruchu (kempů, hotelů, penzionů apod.) na levém břehu jezera, jednak umožňuje pohyb pěších a cyklistů či inline bruslařů v území, kde dosud jedinou variantou přesunu bylo využití stávající silniční komunikace, silnice č. II/ 163.

CyklistikaSvou vysoce atraktivní a zajímavou formou, kdy ve své podstatě vytváří turistické korzo vedoucí v daném úseku povětšinou bezprostředně při břehu jezera, potom cyklostezka sama o sobě slouží jako vyhledávaná atrakce lákající množství návštěvníků Lipenska.

„Polipenská cyklostezka“ představuje jednu z páteřních stezek, jejíž význam spočívá především v tom, že by při svém napojení na stezky v Národním parku Šumava umožňovala vytvoření jedné kontinuální, nepřerušované a bezpečné stezky, propojující celé území od Vyššího Brodu až po Vimperk, respektive Strážný. Jakýkoli návštěvník by tak mohl bezpečně cestovat regionem po této cyklostezce a v každé části území pak pomocí navazujících stezek navštívit různé zajímavosti, památky apod. Naprosto stejnou roli hraje v Rakousku tzv. podunajská cyklostezka.

Cíl podpořit cykloturistiku a cyklistiku obecně vybudováním zmíněné páteřní cyklostezky na levém břehu Lipenského jezera byl schválen lipenskými obcemi již před rokem 1997. Na vybudování části stezky byl zpracován projekt, který byl podán do programu PHARE a podporu získal. Z takto získaných prostředků byla následně realizována výstavba cyklostezky, která kopíruje jezero od Nové Pece až do Frymburka. Jedná se mimo jiné o jednu z nejvyužívanějších stezek v celém území.

Bohužel vybudování stezky po břehu jezera představuje vysoce nákladnou záležitost a tak nebylo možno stezku dobudovat z přiděleného grantu celou až do obce Lipno nad Vltavou, ale pouze za obec Frymburk, kde se nachází mezinárodní autokemp Frymburk. Zde se původní stezka stáčela směrem od jezera, přecházela páteřní silniční komunikaci a odbočovala na lesní cestu, která strmě stoupá a přes vrch Kaliště a obec Slupečná se vrací k jezeru až v obci Lipno.

Toto řešení v danou chvíli sice splnilo svůj účel, jímž bylo zajistit, aby stezka nebyla „slepá“ a bylo možno po ní pokračovat, bohužel se ale velmi záhy ukázalo, že pro návštěvníky bylo takovéto řešení nepřijatelné; mnoho rodin s dětmi musí takovouto „objížďku“ v podstatě celou projít, protože stoupání je příliš veliké a povrch stezky díky jejímu vedení po lesní cestě také není ideální. Vysoké množství cyklistů tudíž volilo jednodušší cestu spočívající v jízdě po silnici vedoucí podél jezera, kde docházelo pochopitelně k ohrožení bezpečnosti jak samotných těchto cyklistů, tak také projíždějících řidičů, neboť provoz na této komunikaci především v sezóně dosahuje opravdu vysoké intenzity.

CyklistikaProto se obce Lipno nad Vltavou a Frymburk rozhodly, že cyklostezku je potřeba dobudovat dle původního plánu podél jezera tak, aby pokračovala až do obce Lipno nad Vltavou, kde se napojí na nevyužívanou komunikaci na levém břehu Vltavy podél železniční trati a touto cestou může cyklista pokračovat až do Loučovic a dále do Vyššího Brodu. Obce nechaly zpracovat kompletní projekt až do fáze stavebního povolení. Z takto zpracované dokumentace nicméně vyplynulo, že celkové dokončení úseku cyklostezky z Frymburka do Lipna nad Vltavou si vyžádá investici v rozsahu pře 40 mil. Kč. Takovouto sumu by obce samozřejmě ani výhledově nebyly čistě z vlastních rozpočtových prostředků schopny do realizace projektu vložit.

Jedinou variantou tudíž bylo využít některý z dotačních titulů, které podobné projekty podporují. V programovacím období 2004 – 2006 byl jako takovýto zdroj financování zvolen program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA ČR – Rakousko. I v rámci tohoto programu však existovala omezení týkající se maximální velikosti rozpočtu, v jejichž důsledku nebylo reálné navržený záměr financovat v jeho plném rozsahu.

Obce se proto rozhodly vyčlenit z celkového projektu úsek, který by značně pomohl zlepšit řešené propojení a zároveň nebyl natolik finančně nákladný, aby jej nebylo možno podpořit. Aby měl vybraný úsek svojí logiku, nejednalo se pouze o prodloužení „slepého ramene“ stezky, a aby projekt přinesl již po realizaci této části požadovaný efekt, byl po důkladném zvážení vybrán úsek od obce Lipno nad Vltavou až ke kempu Kobylnice v celkové délce 2,8 km.

Takto zvolená varianta totiž umožňovala v místě ukončení cyklostezky napojit se opět na lesní komunikaci na druhé straně vozovky (silnice II/163) a pomocí této komunikace pokračovat do obce Frymburk. Tím sice projekt vyřešil již zmiňovaný problém, kterým bylo vedení stezky právě po těchto lesních cestách, jen částečné, došlo však k výraznému zkrácení vzdálenosti mezi oběma konci „řádné“ cyklostezky a tím i ke zlepšení podmínek pro cyklisty, kteří již nebyli nuceni absolvovat celý „náhradní“ úsek, ale jen jeho část.

Zároveň projekt napomohl napojení turistických objektů v oblasti chatové osady a kempu Kobylnice na stávající trasy v obci Lipno nad Vltavou. Nejedná se však zdaleka jen o kemp Kobylnice, ale o několik desítek zařízení, která do té doby napojena na jakoukoliv dopravní infrastrukturu fakticky nebyla. Jedná se především o rekonstruovaný hotel SFINX (bývalý KOH-I-NOOR), nově vybudovaný areál Lipno Point, Autocamp Modřín a několik desítek chat a penzionů, které se nacházejí v oblasti chatové osady.

Více informací o obou dílčích etapách výstavby cyklostezky se dozvíte na následujících samostatných stránkách:

CyklistikaDostavba úseku polipenské cyklostezky propojujícího městys Frymburk a obec Lipno nad Vltavou zcela zásadním způsobem přispěla ke zvýšení úrovně i intenzity cykloturistiky v daném území, které představuje hlavní turistické centrum Lipenska. Realizované zmíněné projekty obce Lipno nad Vltavou mají také velmi vysoký přeshraniční dopad. Jak rakouská strana, tak obce na české straně totiž již delší dobu společně plánují vytvoření ucelené nabídky cyklotras na území Lipenska a Šumavy. Na rakouské straně je však vybudována síť páteřních tras v čele se zmíněnou podunajskou stezkou, která na straně české citelně chybí. Když pak návštěvník překročí hranici a namísto kvalitních stezek je nucen využívat frekventované komunikace, kde je díky hustému provozu vozidel nebezpečno, bývá zklamán a to nepřispívá rozvoji ani na jedné straně hranice. Bez dosažení srovnatelné úrovně infrastruktury je tak rozvoj příhraničního regionu Lipenska téměř nemožný.

Dokončení páteřní polipenské cyklostezky je tak v kontextu uvedeného významným krokem k rozvoji cestovního ruchu na Lipensku a potažmo v celé oblasti Šumavy a česko-rakouského příhraničí. Důležitý je rovněž fakt, že vybudovaná cyklostezka představuje jeden z úseků plánované nadnárodní příhraniční cyklostezky, která by měla propojit všechny příhraniční regiony ve střední Evropě.

V území mikroregionu Lipensko jsou mimo jiné připravovány další projekty zaměřené na rozvoj cykloturistické sítě podél obou břehů Lipenského jezera a zlepšení jejího napojení na příhraniční cyklistické stezky.

Svátek

Svátek má Zbyšek

Zítra má svátek Monika

Klikací rozpočet

Rozpočet

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na