Obsah

Aktuality

Zprávy

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie.
Podrobnosti v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 10.10.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie.
Podrobnosti v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 02.10.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie.
Podrobnosti v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 01.10.2018

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie.
Podrobnosti v příloze této zprávy. celý text

ostatní | 10. 9. 2018 | Autor:

Oznámení o výluce Českých drah

Ve dnech 11. - 20.9. 2018 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 195 v úsecích Lipno - V Brod -Rybník.

Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.celý text

ostatní | 22. 8. 2018 | Autor:

Plánování sociálních a souvisejících služeb - Město Český Krumlov

Stejně jako v předešlých letech, i v roce 2017 probíhaly práce na plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Český Krumlov. Hlavním výstupem je opět aktualizovaná návrhová část samotného Plánu, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2017 a předpokládaný výhled plnění jednotlivých aktivit na rok 2018 (akční plán). Všechny změny jsou v dokumentu zaznamenány barevně (fialově jsou texty z loňského roku, červeně pak letošní aktualizace). Na základě doporučení pracovních skupin, které jsou pro tvorbu plánu dlouhodobě ustanoveny (1. PS pro seniory a zdravotně postižené, 2. PS pro děti, mládež a rodiny a 3. PS pro osoby v krizi / nepříznivé sociální situaci) byla také některá nová opatření do plánu zařazena. celý text

ostatní | 14. 3. 2018 | Autor:

Bezplatná insolvenční poradna v Českém Krumlově

Poradna začala působit v Českém Krumlově od května 2017 a vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle Jihočeského kraje a jeho Krajského úřadu i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a Pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Tato služba se osvědčila v Českých Budějovicích, kde již přes rok působí. Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti.

Město Český Krumlov tedy přijalo nabídku na rozšíření této služby přímo a stalo se partnerem v rámci této aktivity. Přímo na Městském úřadu v Českém Krumlově je tedy možné vždy 1 x měsíčně od 14.00 hod. do 16.00 hod. se přijít poradit jak se bránit a jak postupovat v takové tíživé situaci. Konkrétní termíny poradny jsou pak uvedeny v přiloženém letáku. Je tedy možné, aby se občan objednal na konkrétní čas nebo přišel bez objednání.
celý text

ostatní | 1. 6. 2017 | Autor: