Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška obce Lipno nad Vtavou č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

OZV č. 4/2020 (53.5 kB)

 


 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019  o místním poplatku ze psů

 

Platba do 31.3. 

č.ú. 3529241/0100,

Variabilní symbol 1341

 

Pozor - změna výše poplatku!!!

 

Osoba trvale žijící v budově s více než 2 byty a ve věku do 65 let platí:

   a) za 1 psa 400,- Kč
   b) za 2. a dalšího psa 600,- Kč

 

Osoba trvale žijící v budově s více než 2 byty a ve věku nad 65 let platí:

   a) za 1 psa 400,- Kč
   b) za 2. a dalšího psa 600,- Kč

 

Osoba trvale žijící v rodinném domě a ve věku do 65 let platí:

   a) za 1 psa 100,- Kč
   b) za 2. a dalšího psa 300,- Kč

 

Osoba trvale žijící v rodinném domě a ve věku nad 65 let platí:

   a) za 1 psa 100,- Kč
   b) za 2. a dalšího psa 200,- Kč

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za odpady 

 

Platba do 31.6.

č.ú. 3529241/0100

Variabilní symbol 1340

Výše poplatku  200,- Kč/rok a osobu

 


 

Do textu pro příjemce uvádějte příjmení poplatníka, za kterého se hradí poplatek za psa nebo odpad.