Obsah

U Staré kotelny – obnova vodovodu

Obec Lipno nad Vltavou začala uskutečňovat projekt „Lipno nad Vltavou, U Staré kotelny – obnova vodovodu“. Ten řeší opravu části stávajícího vodovodu v obci Lipno nad Vltavou. Důvodem je nevyhovující technický stav potrubí v důsledku stáří a tím spojená vysoká poruchovost vodovodu a nestabilnosti dodávek pitné vody. Ve vybraném úseku bude staré potrubí nahrazeno novým v celkové délce 249 m. Současně dojde k obnově i armaturní šachty, která bude osazena redukčním ventilem pro snížení tlaku dopravované vody a vzdušníkem. Obec Lipno nad Vltavou podala Žádost o poskytnutí dotace v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015. Žádost byla schválena a projekt je tak realizován v rámci Grantového programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny. Výše dotace představuje 600.000,- Kč.

Logo