Obsah

O obci

LipnoLipno nad Vltavou je malebná obec v jižních Čechách ležící na levém břehu údolní nádrže Lipno nedaleko přehradní hráze.

Historie obce sahá až do 16. století, první písemná zmínka o obci pochází již z roku 1530. Dnešní obec, položená nad začátkem Lipenské údolní nádrže, se dříve rozkládala v údolí Vltavy. Původní osada patřila do panství Vyššího Brodu a stejně jako mnohé okolní sídla patřila mezi malé dřevařské osady, v níž žili dělníci zabezpečující plavení dřeva po Vltavě.

Zásadní změna v „životě“ obce proběhla v polovině 20. století, kdy mezi roky 1952 a 1959 došlo k vybudování vodní nádrže Lipno. V období, kdy toto dílo vznikalo, bylo ojedinělým technickým řešením, umístěným do mimořádných přírodních podmínek. Vodní elektrárna, vybudovaná společně s přehradou a umístěná ve skále 160 m pod zemským povrchem, nahrazuje některá stávající i starší technická elektrárenská díla ležící mezi Lipnem a Vyšším Brodem. Vodní nádrž Lipno s plochou přibližně 4 650 ha a objemem 306 milionů m3 je největším vodním dílem v České republice.

Při stavbě lipenské přehrady byla osada zatopena a místo ní postaveno nové letovisko. Díky ideální poloze u Lipenské přehrady patří v současnosti Lipno nad Vltavou k vyhledávaným turistickým a rekreačním místům. Pro návštěvníky je v obci k dispozici několik hotelů a penzionů doplněných o širokou nabídku služeb, to vše v nádherném prostředí na břehu Lipenského jezera, které poskytuje ideální možnosti nejen pro milovníky vodních sportů jako je plavání, jachting či windsurfing, ale i například pro sportovní rybolov.

Lipno nad Vltavou není však pouze střediskem pro letní rekreaci. Na vrcholu Kramolín nad obcí vzniklo významné středisko zimních sportů, kde jsou k dispozici nejen sjezdové tratě, ale i upravené běžecké stopy, rozsáhlý snowboard park, skirestaurant, největší dětské lyžařské hřiště v České republice, moderní půjčovna sportovních potřeb a široké spektrum dalších navazujících služeb, které z tohoto střediska činí vyhledávanou destinaci zejména pro rodiny s dětmi a rekreační lyžaře.

Současnost obce

LipnoHistorický vývoj obce do značné míry předznamenal i její současný osud. Výstavba Lipenské vodní nádrže, která pro původní osadu znamenala konec, vytvořila na druhé straně potenciál, který dal vzniknout obci nové. I přesto, že byla Lipenská vodní nádrž vybudována již v 50 letech minulého století, skutečnost, že se obec nacházela v těsné blízkosti tzv. "železné opony" znamenala stagnaci jakéhokoliv rozvoje obce téměř po celou druhou polovinu 20 století. Novou epochu v rozvoji obce přinesl až pád železné opony, zpřístupnění pohraničních částí České republiky a tím i Lipenska na počátku 90 let minulého století.

Velmi brzy vyšlo najevo, že původní hospodářství zaměřené především na dřevozpracující průmysl bude do budoucna v ekonomickém rozvoji obce i celého regionu nejen v důsledku nutnosti restrukturalizace hrát stále menší roli. Postupná ztráta konkurenceschopnosti většiny místních podniků vedla u mnohých k zániku u těch co přežili k nutnosti zásadní restrukturalizace. Nezbytným doprovodným efektem tak byla téměř skoková změna v životních podmínkách místních obyvatel, postupný nárůst nezaměstnanosti s sebou přinesl i úpadek služeb celkové snížení úrovně místní místní občanské vybavenosti.

S rostoucím problémem v podobě zmíněných negativních efektů transformace české ekonomiky si obec stále častěji kladla otázku "zda existuje řešení, které by pomohlo obci zajistit vznik pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přispělo k celkovému udržitelnému rozvoji území a bylo použitelné v místních podmínkách". Odpověď byla zcela nasnadě, stejný historický vývoj, který po více než čtyři desítky let znemožňoval lidem vstup a pohyb v pohraničních oblastech lipenska, zachoval v celém území zachovalou přírodu a krajinu, svým způsobem unikátní v měřítku celé střední Evropy. Stejně jako bylo zřejmější, že jakýkoliv průmysl a zemědělství patří mezi odvětví, která bude provázet ještě několik let útlum, bylo patrné, že jediným odvětvím které připadá v území Lipenska v úvahu je rozvoj cestovního ruchu.

Z dnešního pohledu je možno říci, že se obec Lipno svého potenciálu chopila na české podmínky zcela unikátním, téměř ukázkovým způsobem. Ihned po pádu železné opony zahájila obec kompletní přepracování územního plánu obce a i přes minimální vlastní prostředky začala zcelovat pozemky v katastru obce, mnohdy s využitím úvěrů a přes časté nechápavé a odmítavé reakce okolí. To vše s jediným cílem, připravit území, které bude možno nabízet potenciálním investorům se zájmem investovat v regionu do infrastruktury cestovního ruchu. Zvolený způsob určovalo několik faktorů, obec nedisponovala vlastními prostředky a veškeré úsilí soustředila především na přípravu podmínek pro příliv investorů, navíc již v počátcích 90 let pojalo vedení obce na danou dobu zcela revoluční zásadu a to, že obec může vytvářet podmínky, investovat by však měl soukromý kapitál.

LipnoVytrvalost a přesvědčení o správném postupu přinesly své ovoce a v roce 1997 obec zahájila jednání s holandským investorem, který zde vzápětí vybudoval jeden největších jachetních přístavů v celé střední Evropě - dnes již velmi známý apartmánový komplex Marina Lipno. Investice dosahující více než jedné miliardy korun pro obec znamenala zásadní zlomový okamžik a odrazový můstek, který započal novou budoucnost dnes největšího a nejlépe vybaveného turistického střediska na Šumavě a v celém Jihočeském kraji.

Stejně jako tomu bývá u průmyslových investic i zde rozhodnutí holandského investora zahájila řetězovou reakci a další investice na sebe již dlouho nedaly čekat. Důvěra holandského investora a vidina stále klientely v podobě holandských návštěvníků spustila výstavbu další navazující infrastruktury včetně významného rozvoje místního lyžařského areálu Lipno - Kramolín.

To vše vedlo k vzniku letoviska, které dnes na počátku 21 století tvoří zázemí pro celý turistický region Vyšebrodsko a Lipensko a do určité míry i pro celou oblast Jihočeské části Šumavy. V obci dnes jak místní obyvatelé tak návštěvníci, jejichž počet každým rokem utěšeně roste, mohou využívat aquapark, lyžařský areál nabízející více než 7 km pohodových sjezdových tratí, snowboard park, unikátní bobovou dráhu, letní kino a nespočet dalších atraktivit, které s sebou rozvoj cestovního ruchu přinesl.

Původní historickou obec, z větší části zatopenou při výstavbě vodní nádrže Lipno dnes zdobí nové náměstí s mnoha kavárničkami, okrasnou zelení a promenádními chodníčky. Při večerním západu slunce se může každý projít po vybudované polipenské magistrále, či posedět v některé z místních hospůdek a restaurací.

Obec Lipno nad Vltavou utěšeně rozkvétá a ačkoliv v očích laika může koncentrace zařízení cestovního ruchu působit v oblasti Šumavy nepřirozeně, dokladuje příklad Lipna, že cestovní ruch je cestou, která může pro celé území Lipenska znamenat příjemnou budoucnost, která nejen že napomůže rozvoji místní občanské vybavenosti, která zajistí příjemné stáří místním obyvatelům, ale také vytvoří podmínky, které do území přilákají mladé lidi, pro které bude obce představovat příjemné místo pro život, nabízející kvalitní a dobře placené pracovní příležitosti uprostřed nádherné přírody Lipenska a Jihočeské části Šumavy.

Kultura, sport a rekreace v obci

Obec je významnou rekreační oblastí. Lipenská přehrada umožňuje provozování prakticky všech druhů vodních sportů. Přírodní a klimatické podmínky jsou příznivé pro windsurfing a jachting. Lipenská nádrž svou plochou vyhovuje pro pořádání vrcholných jachtařských soutěží, jako jsou mistrovství světa či Evropy. Milovníci koupání uvítají bohatou nabídku pláží a dobrý přístup k vodě. Na své si přijdou také příznivci rybolovu, pro něž je rozlehlá plocha lipenské nádrže nefalšovaným rájem.

V období léta jsou pravidelně pořádány závody ve vodním slalomu, popř. raftingu na úseku toku Vltavy pod hrází přehrady. Unikátní lokalita Čertových proudů v úseku Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem je ideálním přírodním kanálem pro sjezd divoké vody. V roce 2003 tu proběhlo mistrovství světa v raftingu.

Okolí Lipenské nádrže nabízí skvělé možnosti pro turistiku a cykloturistiku. V blízkosti Lipna se nachází mnoho zajímavých výletních cílů, z nichž mnohé jsou unikátními přírodními či kulturními památkami. Regionem Lipenska prochází množství značených cyklistických stezek a cyklotras s dobrou návazností na trasy v ostatních regionech jižních Čech či hornorakouského Waldviertelu.

Nepřeberné možnosti trávení volného času umocňuje například nedaleké golfové hřiště či celoročně provozovaná bobová dráha, v případě špatného počasí je návštěvníkům k dispozici lipenský Aquaworld.

Ani milovníci zimních sportů nepřijdou zkrátka – v těsné blízkosti obce se nachází Skiareál Lipno, který patří mezi nejmodernější lyžařská centra v České republice a svou bohatou nabídkou je zaměřen především na rodiny s dětmi. Skvělé možnosti sjezdového lyžování doplňuje téměř 40 km upravovaných běžkařských tras.

V zimním období se zamrzlá hladina jezera proměňuje v ohromné kluziště, ideální jak pro bruslení, tak také kupříkladu pro běžkařské lyžování.