Obsah

Cyklostezka Frymburk - Lipno nad Vltavou - II. etapa

Projekt „Cyklostezka Frymburk - Lipno, II. etapa“ (v rámci SFDI realizován pod názvem „Lipno cyklostezka Lipno – Frymburk“) je investičním záměrem, který plynule navázal na v minulosti započatou výstavbu páteřní cyklostezky propojující významná turistická centra levého břehu Lipenské nádrže.

Záměr propojení uvedených aglomerací trasou vedoucí podél údolní nádrže Lipno se zrodil již v roce 1998, přičemž v následujícím roce (r. 1999) došlo k výstavbě části cyklostezky s finanční podporou programu Phare CBC. Následně byla v období let 2006 - 2007 s využitím dotačních prostředků programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko realizována I. etapa projektu Cyklostezka Frymburk - Lipno (stavební práce ukončeny k 31. 5. 2007).

Předmětem projektu byla tudíž realizace další navazující části páteřní cyklostezky (úsek o délce cca 2,9 km), která po svém dokončení (výstavba cyklostezky ukončena na sklonku roku 2009) představuje nejen významný prvek místní dopravní turistické infrastruktury, zajišťující nejen propojení obou hlavních regionálních středisek jižní části Lipenska, ale díky své návaznosti na další cyklistické trasy má také výrazný vliv na rozvoj meziregionální a přeshraniční cykloturistiky.

Mapa

Cyklostezka umožňuje společný provoz pěších a cyklistů po jedné komunikaci (smíšená stezka). Navržená trasa přitom využívá rázu krajiny, je vedena v těsné blízkosti vodní nádrže Lipno a vytváří tak promenádní trasu, která vedle možnosti realizace sportovně-rekreačních aktivit poskytuje také atraktivní výhled na jezero, možnosti odpočinku a v letních měsících, díky přímému přístupu k vodě, také koupání. K bezpečnosti osob pohybujících se po cyklostezce přispívá jak její kvalitní povrch, tak také dostatečná šíře a především její samostatné vedení mimo hlavní silniční tah.

 
Základní údaje o projektu:
Investor: Obec Lipno nad Vltavou
Partner: Městys Frymburk
Termín realizace: 2009
Výše rozpočtu: 30 mil. Kč
Podpora projektu: projekt byl podpořen z příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2009
Struktura financování: 19,5 mil. Kč SFDI, 10,5 mil. Kč vlastní zdroje
Reference (kontakty): Ing. Zdeněk Zídek, starosta obce Lipno nad Vltavou, ou.lipno@lipensko.cz; Oto Řezáč, starosta městysu Frymburk, starosta@frymburk.info, Ing. Helena Beránková, SFDI, helena.berankova@sfdi.cz

 

SFDI

 

           Lipno cyklostezka Lipno - Frymburk
           TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z ROZPOČTU SFDI