Obsah

Setkání seniorů

16. listopadu proběhlo v Pizerii Milano setkání seniorů. Opět šlo o velmi milou akci. K hudbě a tanci zahrála kapala Radiathorss. Děkujeme manželům
Figurovým a jejich zaměstnancům za bezvadné občerstvení a obsluhu. Potěšilo nás také roztomilé vystoupení místních dětí pod vedením paní Moniky Slabihoudové.