Obsah

Poučení o právech občanů obce při zpracování osobních údajů

zde ke stažení

 

Pověřenec obce Lipno nad Vltavou

zde ke stažení

 

Nařízení GDPR

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679