Obsah

 

INFORMACE PRO VEŘEJNOST O ODBĚROVÉM MÍSTĚ NA COVID – 19

Odběr na COVID – 19 provádí Nemocnice Český Krumlov, a.s. na odběrovém místě v době od 8:00 – 11:00 h na základě indikace praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Maximální počet provedených odběrů bude 12 denně.

 

UMÍSTĚNÍ ODBĚROVÉHO MÍSTA

Odběrové místo se nachází v areálu nemocnice před budovou bývalé lékárny, pavilon J. Vjezd nebo vstup do areálu nemocnice k odběrovému místu je přes hlavní vchod nemocnice po vyznačené trase.

 

Pacient bude telefonicky kontaktován zaměstnancem odběrového místa a objednán k odběru.

 

INFORMACE O VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ

O výsledku vždy informuje zaměstnanec odběrového místa. V případě pozitivity informuje pacienta a praktického lékaře, v případě negativity pouze pacienta.

 

Placené a neindikované odběry se neprovádějí.

  

Obec Lipno nad Vltavou získala od Sboru dobrovolných hasičů ve Frymburku omezené množství jednorázových roušek pro občany obce Lipno nad Vltavou. V případě nouzové potřeby volejte tel. číslo 734 230 163 nebo 380 736 113. Roušky budou dodány dle dohody do místa bydliště žadatele.

 

 

V naléhavých případech pro zajištění základního nákupu potravin a dodání léků kontaktujte obecní úřad Lipno nad Vltavou

734 230 163 (Pavel Macák).

 

  

ZÁKLADNÍ INFORMACE STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE VAZBĚ NA COVID-19

 

Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v karanténě, by měl být uložen v plastovém pytli na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po naplnění pytel by měl být pevně zavázán a na povrchu ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a zavázán. Povrch vnějšího pytle by měl být ošetřen desinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až poté dán do běžného kontejneru na odpad. Tento postup je vhodný pro případy, kdy u osob není prokázáno onemocnění COVID-19.

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně jako je uvedeno v předchozím odstavci (balení, desinfekce).

 

Stanovisko k nakládání s odpady ve vazbě na COVID-19

http://www.szu.cz/

https://www.mzp.cz/

  

INFORMACE PRO SENIORY

 

ZZMV-COVID a senioři

Senioři - jsme v tom společně

  

Informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

 

V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112 - pozor pouze při podezření na nákazu koronavirem

 

Zelená linka Jihočeského kraje - 800 100 450 denně od 07:00 - 17:00 - základní informace k situaci a přijatým opatřením

 

Infolinka Státního zdravotního ústavu - 724 810 106, 725 191 367

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

Koronavirus - pohotovostní linka: 736 514 386 v čase 7:00 - 19:00

České Budějovice - 387 712 211, 387 712 212, 387 712 310, 387 712 312, 387 712 210, 387 712 320, 387 712 321, 

                                    387 712 326, 387 712 380

Český Krumlov -      387 712 712, 387 712 711

Administrativní budovy KHS Jihočeského kraje budou s účinností od 16. března 2020 do odvolání uzavřeny.

 

Ministerstvo průmyslu - 224 854 444 - call centrum pro živnostníky a podnikatele

  

OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU OSOB

Na mimořádném jednání vlády v neděli 15. března 2020 vláda rozhodla v rámci preventivních kroků proti šíření koronaviru SARS CoV-2 o dalších mimořádných opatřeních. Od půlnoci 16. března až do 24. března 6.00 ráno vyhlásila omezení volného pohybu osob až na vymezené nezbytné výjimky. Prodloužila rovněž opětovné zavedení ostrahy hranic.

Od 16. března 0.00 hodin proto platí v celé České republice omezení volného pohybu osob. Opustit bydliště bude možné jen v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu. Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Vláda současně nařídila osobám omezit pohyb na veřejně dostupných místech na nezbytně nutnou dobu a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Zaměstnavatele vláda vyzvala, aby v maximální možné míře u svých zaměstnanců využili práci z domova, aby maximálně vyhověli případným žádostem o dovolenou či placené volno a aby omezili výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Lidé by při kontaktu s jinými osobami měli dbát na dodržování bezpečného odstupu nejméně dva metry. Vláda také doporučuje co nejvíce používat bezhotovostní platební styk a ve zvýšené míře dbát na hygienická opatření.

10 základních zásad

Příznaky nákazy

Obecná doporučení občanům

  

Informační linky:

  • 1212 - speciální linka v souvislosti s koronavirem
  • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
  • Ministerstvo dopravy:CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava
  • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100 - zahraniční cesty
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci
  • Ministerstvo vnitra: 974 815 394, 974 815 395, 974 815 396 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb, cizinci

  

ODKAZY NA WEBOVÉ PORTÁLY

Státní zdravotní ústav - http://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

Česká lékárnická komora - https://www.lekarnici.cz/

Jihočeský kraj - https://www.kraj-jihocesky.cz/koronavirus-preventivni-informace

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje - https://www.khscb.cz/

Ministerstvo zdravotnictví - https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstvo vnitra - https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx

Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže - http://www.msmt.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí - https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu - https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-pridelava-problemy-ceskym-firmam-kde-hledat-pomoc/